www.gasforcars.net

การดูแลรักษารถยนต์ NGV

1. ตรวจเช็ครถตามระยะกำหนดของรถแต่ละรุ่น
          - น้ำหล่อเย็น : หากจะใช้น้ำยาหล่อเย็น ควรใช้น้ำยาหล่อเย็นตามคู่มือกำหนดเท่านั้น
2. น้ำมันเครื่อง
          ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เช่น PTT PERFORMA NGV
3. กรองอากาศ
          ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศตามคู่มือกำหนด
4. ข้อต่อในระบบ NGV ทุกจุด
ควรทำการตรวจเช็คการรั่วซึมด้วยน้ำสบู่ หรือ Gas detector
5. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีอยู่ในถังอย่างน้อย1/4 ถัง เพื่อ
5.1 มีน้ำมันสำรองกรณีก๊าซหมดถังหรือระบบจ่ายก๊าซขัดข้อง
5.2 ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ำมัน
5.3 ป้องกันปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายในกรณีที่ระบบก๊าซนั้นไม่ได้ตัดการทำงานของปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
6. เข้ารับบริการตรวจเช็คระบบ NGV ตามระยะเวลาที่อู่/ศูนย์ติดตั้ง NGV นั้นๆกำหนด
7. ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน เพื่อให้สตาร์ทง่าย ลดอาการสั่นขณะสตาร์ทและหล่อเลี้ยงระบบเชื้อเพลิง(ระบบNGV ส่วนใหญ่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งด้วยน้ำมันอยู่แล้ว)
8. การดับเครื่องยนต์ควรดับด้วยน้ำมันบ้างในบางวัน เพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าสู่ระบบต่างๆ เช่น หัวฉีดน้ำมัน,กระบอกสูบ, ห้องเผาไหม้ ฯลฯ ไม่ให้ห้องเผาไหม้แห้งจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อต้องจอดรถหรือไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นเวลานานๆ ควรปฏิบัติตามข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง
9.หากไม่ใช้รถเป็นเวลานานหลายวัน ควรปิดวาล์วมือหมุนที่หัวถังNGV เพื่อป้องกันการรั่วในกรณีที่ระบบวาล์วไฟฟ้าที่จุดอื่นบกพร่องหรือหนูมากัดท่ออ่อนต่างๆ

ข้อควรทราบสำหรับผู้ใช้รถ NGV

1. รถ NGV ต้องติดสติ๊กเกอร์ แสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงไว้ที่ตัวรถในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน ขณะใช้รถต้องมี
1.1 รถโดยสารให้ติดไว้ด้านท้าย
1.2 รถบรรทุกให้ติดด้านข้างของหัวเก๋งทั้ง 2 ด้าน
2. รถ NGV ต้องได้รับการตรวจระบบ NGV ทุกปีจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง จากกรมการขนส่งทางบก เมื่อตรวจแล้วให้นำสติ๊กเกอร์แสดงการผ่านการตรวจติดไว้ที่ตัวถังรถใกล้กับจุดรับก๊าซ และที่ถัง NGV เพื่อให้พนักงานเติมก๊าซได้เห็น
3. ห้ามรถโดยสารสาธารณะเข้าเติมก๊าซ CNG ทั้งๆที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถซึ่งพนักงานเติมก๊าซจะไม่เติมก๊าซ CNG ให้
ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส
รวมบททดสอบประสิทธิภาพชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์
All site contents copyright© by Gas for cars Magazine All Rights Reserved.   
Popular Tags: gas, lpg, ngv, น้ำมัน, ติดแก๊ส, รถติดแก๊ส