www.gasforcars.net

หม้อต้ม/อุปกรณ์ลดแรงดัน (Regulator)

          หม้อต้ม/อุปกรณ์ลดแรงดัน (Regulator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับลดแรงดันแก๊ส แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือหม้อต้มระบบดูด (MIXER) และหม้อต้มระบบหัวฉีด (INJECTOR) ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับก๊าซ CNG/NGV และแก๊ส LPG ที่มีแรงดันแตกต่างกัน โดยมีหลักการทำงานแตกต่างกันดังนี้
          1.หม้อต้ม (Regulator) สำหรับก๊าซ CNG จะถูกออกแบบมาให้สามารถรับแรงดันของก๊าซที่ส่งมาจากถังบรรจุแรงดันสูงถึง 200 บาร์ แล้วปรับลดแรงดันให้เหลือเพียง 2 บาร์ ซึ่งเป็นแรงดันที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถยนต์ โดยหม้อต้มจะทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของแก๊สให้แม่นยำตามความต้องการของเครื่องยนต์ ซึ่งมีวาล์วอัตโนมัติที่ควบคุมให้มีความปลอดภัย และมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิระบบน้ำของเครื่องยนต์
           2. หม้อต้ม (Regulator) สำหรับแก๊ส LPG หม้อต้มจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพแก๊สจากของเหลวให้อยู่ในรูปของไอ เพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมต่อการใช้กับเครื่องยนต์ โดยมีวาล์วควบคุมการไหลเวียนของแก๊สให้สม่ำเสมอ โดยเซ็นเซอร์จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิระบบน้ำของเครื่องยนต์ ซึ่งในส่วนของหม้อต้มหัวฉีดจะถูกแบ่งการทำงานของระบบควบคุม 2 แบบ คือ
1) แบบแปรผันค่าแรงดันได้ (Variable Pressure) จะใช้แรงดูดภายในท่อไอดีเป็นตัวดึงกลไกของหม้อต้มเพื่อให้เพิ่มแรงดันตอนส่งคันเร่ง และลดแรงดันลงเมื่อค่า (Vaccum) กลับลงมาปกติเมื่อรอบเครื่องยนต์คงที่ ระบบหม้อต้มแบบนี้ ต้องเพิ่ม Map Sensor ให้กับระบบ
2) หม้อต้มแบบแรงดันคงที่ (Constant Pressure) ระบบนี้ตัวหม้อต้มจะจ่ายแรงดันคงที่ จะลดแรงดันลงเมื่อมีการฉีดแก๊สเข้าไปสันดาประบบที่ใช้หม้อต้มลักษณะนี้ บางระบบไม่ต้องใช้ Map Sensor แต่จะปรับค่าจากช่วงเวลาการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ (Time Sequential) และประมวลผลออกมาต่อรอบของเครื่องยนต์ มีข้อเสียคือการปรับตั้ง (จูน) ต้องทำการทดสอบรถบนแท่นวัดแรงม้า แล้วปรับอัตราการฉีดต่อเชื้อเพลิง ต่อรอบเป็นช่วง ๆ ทำให้ขึ้นตอนการทำงานยากขึ้น
           กล่าวได้ว่า หม้อต้มเป็นอุปกรณ์หลักที่เป็นหัวใจในการใช้ติดตั้งอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบดูด และระบบฉีดแก๊ส โดยหม้อต้มที่ใช้ในระบบฉีดแก๊สมักจะมีรูปลักษณ์หลายแบบ มีทั้งแบบหม้อต้มและสายต้ม ซึ่งบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่จะออกแบบให้สวยงาม และกลมกลืนกับการนำไปติดตั้งในห้องเครื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส
รวมบททดสอบประสิทธิภาพชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์
All site contents copyright© by Gas for cars Magazine All Rights Reserved.   
Popular Tags: gas, lpg, ngv, น้ำมัน, ติดแก๊ส, รถติดแก๊ส